در صورت تغییر سیم، کارتی که روی گوشی، هوشمند رجیسترشده قرار گرفته است، باید از طریق انتقال مالکیت، شرایط مربوط به کار کردن صحیح گوشی را با وارد کردن سیم،کارت جدید فراهم کرد. برای استفاده از قابلیت انتقال مالکیت باید مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:

 1.  ابتدا مالک دستگاه ، با سیم کارت خود ، کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره،گیری نمایید و گزینه تماس را انتخاب کنید.
 2.  با ارسال عدد ۳ ، گزینه انتقال مالکیت را انتخاب کنید.
 3.  پیغامی برای شما نمایش داده می،شود که شناسه، (IMEI) های تحت مالکیت سیمکارت شما را نمایش می،دهد.
  لازم است تا عدد مربوط به شناسه (IMEI) ای را ارسال کنید که قصد انتقال مالکیت آن را دارید.
 4.  شماره سیمکارتی که قصد دارید مالکیت دستگاه را به آن انتقال دهید .
  ( شماره سیم کارت فرد خریدار یا شماره سیم کارتی که شرکت داریا همراه در اختیار شما قرار داده است ) را وارد نمایید.
 5.  شناسه (IMEI) دستگاهی که قصد انتقال مالکیت آن را دارید و شماره سیمکارت فرد خریدار را برای شما نمایش می،دهد.
  درصورتیکه این اطلاعات مورد تائید شماست، عدد ۱ را ارسال کنید.
 6.  پیغامی برای شما نمایش داده می،شود که بیانگر ارسال کد فعال سازی از طریق پیامک به شماره سیمکارت فرد خریدار است.

اطلاعات تماس

آدرس : تهران خیابان دستگردی (ظفر )
روبروی بیمارستان علی اصغر پلاک 240 ساختمان سامتل
تلفن تماس : 02124538000
بخش خدمات : داخلی 1
بخش فروش : داخلی 2

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025